GV Trung tâm BDVH Cường Phát

Giảng viên chính

Giới thiệu

Các khóa học

✅ ❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 9 (2021-2022) - 2K7 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY TỪ NĂM LỚP 9; ĐỒNG THỜI CHUẨN BỊ CHO VIỆC THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG...

✅ ❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 10 (2021-2022) - 2K6 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP CHO NĂM HỌC LỚP 10. KHÓA HỌC CŨNG DÀNH CHO HỌC SINH THPT, HS 10, 11, 12,13 (THI LẠI ĐẠI...

✅ ❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 11 (2021-2022) - 2K5 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 11 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP CHO NĂM HỌC LỚP 11. KHÓA HỌC CŨNG DÀNH CHO HỌC SINH THPT, HS 11, 12,13 (THI LẠI ĐẠI HỌC)...

✅ ❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 12 (2021-2022) - 2K4 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP CHO NĂM HỌC LỚP 12. KHÓA HỌC CŨNG DÀNH CHO HỌC SINH THPT, HS 12,13 (THI LẠI ĐẠI HỌC) LUYỆN THI...

❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 8 (2021-2022) - 2K8 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 8 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY TỪ NĂM LỚP 8; ĐỒNG THỜI CHUẨN BỊ CHO VIỆC THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TOP...

✅ ❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 7 (2021-2022) - 2K9 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 7 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY TỪ NĂM LỚP 7; ĐỒNG THỜI CHUẨN BỊ CHO VIỆC THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TOP...

✅ ❤️ LỊCH HỌC CÁC MÔN LỚP 6 (2021-2022) - 2K10 - CHẤT LƯỢNG CAO

✅ KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP NGAY TỪ NĂM LỚP 6; ĐỒNG THỜI CHUẨN BỊ CHO VIỆC THI VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TOP...

LỊCH HỌC CÁC LỚP CÁC MÔN CHẤT LƯỢNG CAO 2021-2022

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 4 ĐẾN LỚP 12,13 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP CHO NĂM HỌC; ĐỒNG THỜI LUYỆN THI...

Lịch Bồi dưỡng kiến thức CHẤT LƯỢNG CAO - Các môn, các lớp - Năm học 2021-2022

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 4 ĐẾN LỚP 12,13 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP CHO NĂM HỌC; ĐỒNG THỜI LUYỆN THI...

✅ ❤️ NĂM HỌC MỚI - LỚP MỚI - GIẢM 20% HỌC PHÍ TRONG THÁNG 9

✅ Để chào đón năm học mới và chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong thời gian giãn cách; TRONG THÁNG 9/2021, Trung tâm Luyện thi Thầy Cường SP (Cường Phát Education) sẽ giảm 20% học phí cho tất cả các con đang học tại tất cả các lớp của trung tâm. Sau tháng 9, học phí sẽ trở lại bình thường.


1
Bạn cần hỗ trợ?