✅ LỊCH HỌC CÁC MÔN TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 13

Cập nhật: 11/12/2018

Lượt xem: 4716

✅ CÁC KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12,13 GIÚP NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM, CƠ BẢN VÀ NĂNG CAO; SỬ DỤNG NHUẦN NHUYỄN CÁC KĨ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI; NÂNG CAO ĐIỂM SỐ TRONG CÁC BÀI KIỂM TRA, THI CỬ, TẠO HỌC BẠ ĐẸP CHO TỪNG NĂM HỌC; ĐỒNG THỜI LUYỆN THI VÀO LỚP 6, LỚP 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN (Chuyên Sư phạm, Chuyên KHTN, Chuyên Ngoại Ngữ, Chuyên Ams, Chuyên Chu Văn An, Chuyên Nguyễn Huệ...), LỚP CHỌN CŨNG NHƯ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG, CÁC TRƯỜNG DL CHẤT LƯỢNG CAO (Lương Thế Vinh, Nguyễn Tất Thành...) VÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU  - Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Cường Phát - Trung tâm Luyện thi Thầy Cường - cuongphat.edu.vn, thaycuong.vn

 

✅ LỊCH HỌC CÁC MÔN TỪ LỚP 4 ĐẾN LỚP 13 TẠI TRUNG TÂM LUYỆN THI THẦY CƯỜNG (TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA CƯỜNG PHÁT) HIỆN TẠI:
I. ✅ LỊCH HỌC LỚP 12 (2018-2019 - hs sinh 2001) CÁC MÔN VĂN, TOÁN, ANH, LÝ HÓA, SINH, SỬ, ĐỊA:

1. Văn 12: Hs có thể học 1 trong các lớp sau:
- Văn12VIP1:
Tối Thứ 2 và Tối Thứ 6 hàng tuần, từ 18-21h (Có thể học lớp ghép là Tối Thứ 2 (18-21h) và Chiều CN (14-17h) - TS Phạm Hữu Cường (Thầy CườngSP)
- Văn12VIP2: Chiều Thứ 7 và Chiều CN hàng tuần, từ 14-17h (Có thể học lớp ghép là Tối Thứ 6 (18-21h) và Chiều Thứ 7 (14-17h) - TS Phạm Hữu Cường (Thầy CườngSP)
- Văn12VIP3: Chiều Thứ 4 và Chiều Thứ 5 hàng tuần, từ 14-17h (Có thể học lớp ghép là Chiều Thứ 5 (14-17h) và Tối Thứ 6 (18-21h) hoặc Chiều Thứ 5 (14-17h) và Chiều CN (14-17h) - TS Phạm Hữu Cường (Thầy CườngSP)
- Văn12VIP4: Tối Thứ 4 và Tối Thứ 7 hàng tuần, từ 18-21h. - Kgiang: 18-21h Thứ 4 7/11 - TS Phạm Hữu Cường (Thầy CườngSP)
2. Toán 12: Hs có thể học 1 trong các lớp sau:
- Toán12VIP1: Tối Thứ 4 và Tối Thứ 7, từ 18-21h - Thầy Đức NT (SP)
- Toán12VIP2: Tối Thứ 5 và Tối CN, từ 18-21h - Thầy Đức NT (SP)
- Toán12VIP3: Tối Thứ 6 và Tối CN, từ 18-21h - TS Lê Anh Tuấn (KHTN)
- Toán12VIP4: Tối Thứ 3 (18-21h) và Sáng CN (8-11h) - TS Lê Anh Tuấn (KHTN)
3. Tiếng Anh 12: Hs có thể học 1 trong các lớp sau:
- Anh12VIP1: Chiều CN hàng tuần, từ 14-17h - Ths Ánh Dương ULIS
- Anh12VIP2: Tối Thứ 4 hàng tuần, từ 18-21h - Ths Ánh Dương ULIS
4. Lý 12: Lý12VIP1 học Tối Thứ 3 và Tối Thứ 7 hàng tuần, từ 18-21h - TS Nguyễn Hằng (ĐHSP)
5. Hoá12: Hoá12VIP1 học Tối Thứ 2 hàng tuần, từ 18-21h - Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)
6. Sinh12: Sinh12VIP học Tối Thứ 6 hàng tuần, từ 18-21h - Ths Phạm Ngọc Hà (Chuyên Nguyễn Huệ)
7. Sử12: Sử12VIP1 học Chiều CN (14-17h) và Tối Thứ 3 (18-21h) hàng tuần - Cô Lê Thị Lượng MK
8. Địa12: Địa12VIP1 học Sáng CN hàng tuần, từ 8-11h - TS Ngô Hải Yến SP
XEM CHI TIẾT: http://thaycuong.vn/lop-12.html


II.✅ LỊCH HỌC LỚP 11 (2018-2019 - hs sinh 2002) CÁC MÔN VĂN, TOÁN, ANH, LÝ HÓA, SINH, SỬ, ĐỊA:
- Văn11VIP1: Tối Thứ 5 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Văn11VIP2: Sáng Thứ 7 hàng tuần, từ 8-11h - GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Toán11VIP1: Tối Thứ 3 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Thầy Đức NT (SP)
- Toán11VIP2: Tối Thứ 2 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Lê Anh Tuấn (ĐHKHTN)
- Toán11VIP3: Chiều Thứ 7 hàng tuần, từ 14-17h - GV: Ths Cao Trung Kiên (ĐHKHTN)
- Toán11VIP4: Tối Thứ 5 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Lê Anh Tuấn (ĐHKHTN)
- T.Anh11VIP1: Tối Thứ 4 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Cô Hương Fiona
- T.Anh11VIP2: Tối Thứ 6 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Ths Ánh Dương ULIS (ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN)
- L‎ý11VIP1: Sáng CN hàng tuần, từ 8-11h - GV: TS Nguyễn Hằng (ĐHSP)
- Hóa11VIP1: Chiều CN hàng tuần, từ 14-17h - GV: Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)
- Sinh11VIP1: Tối Thứ 5 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Ths Phạm Ngọc Hà (Chuyên Nguyễn Huệ)
- Địa11VIP1: Tối Thứ 7 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Ngô Hải Yến (SP)
- Sử11VIP1: Tối Thứ CN hàng tuần, từ 18-21h- GV: Cô Lượng MK
XEM CHI TIẾT: http://thaycuong.vn/lop-11.html


III. ✅ LỊCH HỌC LỚP 10 (2018-2019 - hs sinh 2003) CÁC MÔN VĂN, TOÁN, ANH, LÝ HÓA, SINH, SỬ, ĐỊA:
- Văn10VIP1: Tối Thứ 7 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Văn10VIP2: Tối Thứ 3 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Toán10VIP1: Tối Thứ 6 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Thầy Đức NT (SP)
- Toán10VIP2: Tối Thứ 4 hàng tuần, từ 18-21h - GV: TS Lê Anh Tuấn (ĐHKHTN)
- Toán10VIP3: Chiều CN hàng tuần, từ 14-17h - GV: Thầy Trần Thắng (SP)
- T.Anh10VIP1: Tối Thứ 2 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Cô Hương Fiona
- T.Anh10VIP2: Tối Thứ 3 hàng tuần, từ 18-21h - GV: Ths Ánh Dương ULIS (ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN)
- T.Anh10VIP3: Sáng CN hàng tuần, từ 8-11h - GV: Ths Hoàng Đình Ngọc (SP)
- Lý10VIP1: Chiều Thứ 7 hàng tuần, từ 14-17h - GV: - TS Nguyễn Hằng (ĐHSP)
- Hóa10VIP1: Tối CN hàng tuần, từ 18-21h - GV: Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)
XEM CHI TIẾT: http://thaycuong.vn/lop-10.html


IV. ✅ LỊCH HỌC LỚP 9 (2018-2019 - hs sinh 2004) các môn VĂN, TOÁN, ANH, LÝ, HÓA, SINH, SỬ, ĐỊA:
- Văn9VIP1: Tối Thứ 3 hàng tuần, từ 18-21h. GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Văn9VIP2: Sáng CN hàng tuần, từ 8-11h. GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Văn9VIP3: Tối CN hàng tuần, từ 18-21h. GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
- Toán9VIP1: Tối Thứ 2 hàng tuần, từ 18-21h. GV: Thầy ĐứcNT (Thầy Nguyễn Văn Đức)
- Anh9VIP1: Tối Thứ 5 hàng tuần, từ 18-21h. GV: Ths Ánh Dương ULIS (Ths Bùi Ánh Dương)
- Lý9VIP1: Tối Thứ 7 hàng tuần, từ 18-21h. GV: TS Nguyễn Hằng (ĐHSP)
- Hóa9VIP1: Tối Thứ 4 hàng tuần, từ 18-21h. GV: Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)
- Sinh9VIP1: Tối Thứ 7 hàng tuần, từ 18-21h> GV: Ths Phạm Ngọc Hà (Chuyên Nguyễn Huệ)
- Sử9VIP1: Tối Thứ 4 hàng tuần, từ 18-21h. GV: Cô Lê Thị LượngMK
- Địa9VIP1: Tối Thứ 6 hàng tuần, từ 18-21h. GV: TS Ngô Hải Yến 9ĐHSP)
XEM CHI TIẾT: http://thaycuong.vn/lop-9.html


V. ✅ LỊCH HỌC LỚP 8 (2k5) CÁC MÔN:
1. Văn 8: Văn8VIP1: Tối Thứ 4 hàng tuần, từ 18-21h. GV: TS Phạm Hữu Cường (Thầy Cường SP)
2. Toán 8: Toán8VIP1: Tối Thứ 6 hàng tuần, từ 18-21h. GV: Ths Hoàng Vân (SP)
3. Tiếng Anh 8: Anh8VIP1: Sáng CN hàng tuần, từ 8-11h. GV: Ths Bùi Ánh Dương (ULIS)
XEM CHI TIẾT: http://thaycuong.vn/lop-8.html

✅ Địa chỉ học và đăng kí học:
TRUNG TÂM LUYỆN THI THẦY CƯỜNG
Nhà 15, Dãy A11, Tập thể ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà nội (Ngõ 243 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội) - https://www.facebook.com/luyenthicongan - http://thaycuong.vn
☎️ ĐT/Zalo: Thầy Cường: 0982106266 – Cô Huệ: 0982378699

THAM KHẢO THÔNG TIN VỀ THẦY PHẠM HỮU CƯỜNG VÀ TRUNG TÂM LUYỆN THI THẦY CƯỜNG TẠI CÁC LINK DƯỚI ĐÂY:
1. Trung tâm luyện thi Thầy Cường - Địa chỉ ôn thi hiệu quả số 1 Hà Nội:
Báo mới: http://www.baomoi.com/trung-tam-luyen-thi-thay-cuong-dia-chi-on-thi-hieu-qua-so-1-ha-noi/c/19382880.epi
2. Báo Dân Trí: Thầy Phạm Hữu Cường: Một nhà giáo tài hoa tâm huyết với nghề, dạy văn bằng cả trái tim!
http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/thay-pham-huu-cuong-mot-nha-giao-tai-hoa-tam-huyet-voi-nghe-day-van-bang-ca-trai-tim-20161116120556156.htm
3. Thầy giáo Phạm Hữu Cường - Tâm huyết và nghị lực của một người con quê nghèo vùng chiêm trũng
http://kenh14.vn/thay-giao-pham-huu-cuong-tam-huyet-va-nghi-luc-cua-mot-nguoi-con-que-ngheo-vung-chiem-trung-201701171343318.chn
4. Trung tâm luyện thi Thầy Cường - Địa chỉ ôn thi hiệu quả số 1 Hà Nội
http://phapluatxahoi.vn/giao-duc/trung-tam-luyen-thi-thay-cuong-dia-chi-on-thi-hieu-qua-so-1-ha-noi-110925
5. Trung tâm luyện thi Thầy Cường đứng đầu về chất lượng trong Top 5 lò luyện thi tốt nhất Hà Nội: (Báo Phụ nữ Việt nam ngày 12/3/2017):
http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/5-lo-luyen-thi-co-tieng-trong-gioi-si-tu-ha-thanh-post24467.html
6. Trung tâm Luyện thi Thầy Cường xếp Thứ Nhất trong Top 10 trung tâm luyện thi đại học tốt nhất Hà Nội
http://toplist.vn/top-list/trung-tam-luyen-thi-dai-hoc-tot-nhat-ha-noi-6339.htm
HOTLINE ☎ 0982106266 - 0936111113

TRUNG TÂM BDVH CƯỜNG PHÁT

Nhà 15, Dãy A11, Ngõ 243 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy - ĐT/Zalo: 0982106266 - 0982378699

Xem lịch chi tiết tại: Cuongphat.edu.vn - Thaycuong.vn - Facebook.com/luyenthicongan

LỊCH LỚP 12&13 - THI THPT QG 6/2019

Môn/Lớp

Lịch học

Giáo viên

Chơơng trình

VĂN 12VIP1

TỐI THỨ218h-21h

TỐI THỨ618h-21h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

VĂN 12VIP2

CHIỀU THỨ714h-17h

CHIỀU CN14h-17h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

VĂN 12+13VIP3

CHIỀU THỨ414h-17h

CHIỀU THỨ514h-17h

Thầy  Cường SP

 

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

Có thể học lớp VĂN12 ghép như sau: GHÉP 1 = Tối Thứ 2 (18-21h) và Chiều CN (14-17h) HOẶC GHÉP 2 = Tối Thứ 6 (18-21h) và Chiều Thứ 7 (14-17h)

TOÁN 12VIP1

TỐI THỨ418h-21h

TỐI THỨ718h-21h

Thầy Đức NT (SP)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

TOÁN 12VIP2

TỐI THỨ518h-21h

TỐI CN18h-21h

Thầy Đức NT (SP)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

TOÁN 12VIP3

TỐI THỨ618h-21h

TỐI CN18h-21h

TS Lê Anh Tuấn (ĐHKHTN)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

TOÁN 12+13CT

TỐI THỨ318h-21h

SÁNG CN8h-11h

TS Lê Anh Tuấn (ĐHKHTN)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

ANH

12VIP1

CHIỀU CN14h-17h

Ths Ánh Dương ULIS (ĐH Ngoại Ngữ -ĐHQGHN)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

ANH

12VIP2

TỐI THỨ48h-11h

 

Ths Ánh Dương ULIS (ĐH Ngoại Ngữ -ĐHQGHN)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

ANH

12+13CT

CHIỀU THỨ 214h-17h

SÁNG THỨ68h-11h

Ths Ánh Dương ULIS (ĐH Ngoại Ngữ -ĐHQGHN)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

LÝ 12VIP1

TỐI THỨ318h-21h

TỐI THỨ718h-21h

TS Nguyễn Hằng (ĐH SP)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

LÝ 12+13CT

TỐI THỨ718h-21h

CHIỀU CN14h-17h

TS Nguyễn Hằng (ĐH SP)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

HÓA 12VIP1

TỐI THỨ218h-21h

 

Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)

 

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

HÓA 12+13CT

TỐI THỨ218h-21h

TỐI THỨ418h-21h

Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)

 

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

SINH 12+13CT

CHIỀU THỨ514h-17h

CHIỀU THỨ714h-17h

Ths Phạm Ngọc Hà 

(Ch N.Huệ)

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

SỬ 12VIP1

TỐI THỨ318h-21h

CHIỀU CN14h-17h

Cô Lượng MK

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

SỬ 12+13CT

TỐI THỨ518h-21h

CHIỀU CN14h-17h

Cô Lượng MK

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

ĐỊA 12VIP1

SÁNG CN8h-11h

 

TS Ngô Hải Yến SP

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

ĐỊA 12+13CT

SÁNG CN8h-11h

TỐI THỨ618h-21h

TS Ngô Hải Yến SP

TỔNG ÔN

 LUYỆN ĐỀ

LỊCH HỌC LỚP 11 (NĂM HỌC 2018-2019) – HS SINH NĂM 2002

VĂN11VIP1

TỐI THỨ518h-21h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

VĂN11VIP2

SÁNG THỨ78h-11h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN11VIP1

TỐI THỨ318h-21h

Thầy Đức NT (SP)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN11VIP2

TỐI THỨ218h-21h

TS Lê Anh Tuấn(ĐHKHTN)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN11VIP3

TỐI THỨ518h-21h

TS Lê Anh Tuấn(ĐHKHTN)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

ANH11VIP1

TỐI THỨ 418h-21h

Cô Hương Fiona

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

ANH11VIP2

TỐI THỨ 618h-21h

Ths Ánh DươngULIS (ĐHNgoại ngữ)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

LÝ11VIP1 

SÁNG CN8h-11h

TS Nguyễn Hằng (ĐHSP)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

HÓA11VIP1 

CHIỀU CN14h-17h

Ths Nguyễn Ngọc Anh (SP)

  TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

LỊCH HỌC LỚP 10 (NĂM HỌC 2018-2019) – HS SINH NĂM 2003

VĂN10VIP1

TỐI THỨ718h-21h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN10VIP1

TỐI THỨ618h-21h

Thầy Đức NT (SP)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN10VIP2

TỐI THỨ418h-21h

TS Lê Anh Tuấn(ĐHKHTN)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN10VIP3

CHIỀU CN14h-17h

Thầy Trần Thắng (SP)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

ANH10VIP1

TỐI THỨ218h-21h

Cô Hương Fiona

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

ANH10VIP2

TỐI THỨ318h-21h

Ths Ánh DươngULIS (ĐHNgoại ngữ)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

HÓA10VIP1

TỐI THỨ 218h-21h

Ths Ngô Xuân Quỳnh (PĐP)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

LỚP 9 LUYỆN THI VÀO 10 (2018-2019) – HS SINH NĂM 2004

VĂN9VIP1

TỐI Thứ318h-21h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

VĂN9VIP2

SÁNG CN8h-11h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

VĂN9VIP3

TỐI CN18h-21h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN9VIP1

TỐI THỨ218h-21h

Thầy Đức NT (SP)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

ANH9VIP1

TỐI THỨ518h-21h

Ths Ánh DươngULIS (ĐHNgoại ngữ)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

SỬ9VIP1

TỐI THỨ618h-21h

Cô Lượng MK

18h Tối Thứ 6 –15/3/2019

LỊCH HỌC LỚP 8 (NĂM HỌC 2018-2019) – HS SINH NĂM 2005

VĂN8VIP1

TỐI THỨ418h-21h

Thầy  Cường SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

TOÁN8VIP1

TỐI THỨ618h-21h

Ths Hoàng Vân SP

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

ANH8VIP1

SÁNG CN8h-11h

Ths Ánh DươngULIS (ĐHNgoại ngữ)

TỔNG ÔN - LUYỆN ĐỀ

Xem lịch chi tiết tại: Cuongphat.edu.vn - Thaycuong.vn - Facebook.com/luyenthicongan


giấy dầu chống thấm |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
1
Bạn cần hỗ trợ?